Skip to main content
Živá jména

Hokejka, Wolkerák, Tajch, Rušička – pomozte nám poznat jména míst v Liberci a Stráži nad Nisou, která v žádné mapě nenajdete.

Mapa živých jmen

Rakev, ŠmoulovSaigon. A nejen ty. Do interaktivní mapy jste od podzimu 2019 do ledna 2022 přidali přes 3000 jmen. Děkujeme!

Znalost živých jmen

Hokejku znám, ale Hoxnu ne! Pomohli jste nám zjistit, která jména se používají nejčastěji a průměrně jsme ke každému jménu sebrali 196 odpovědí! To stačí k pořádnému výzkumu a tak jsme tuto fázi ukončili. Díky!

Prostorové vymezení Živých jmen

Rybníček, tak ten je pro mě od lávky, přes park až po Reiffku. Jo a taky od mostu po Finančák! Díky vám máme zakreslených více jak 10 tisíc představ odkud kam sahají vybraná jména.

zapojte se
Co jsou to „živá jména“ a proč je sbírat?

Jde o místa a jejich jména, která žijí v běžné komunikaci, v běžném životě a která slouží ke každodenní orientaci ve městě. Tím se liší od oficiálních, úředně stanovených jmen. Mnoho z takových úředních jmen totiž nemá žádný vztah k pojmenované lokalitě nebo jsou příliš dlouhá a formální, a proto se v běžně mluvené komunikaci nepoužívají. Kromě toho je samozřejmě na území města i celá řada místkterá svá oficiální jména nemají vůbec.

Živá jména jsou cenná tím, že jsou nositelem paměti – paměti lidí i paměti míst. A v této paměti se odráží vývoj města, celá jeho historie, a to historie „žitá“ obyčejnými lidmi i ta „vnucená“ politiky, úředníky, developery a podnikateli. Jsou tedy nezpochybnitelnou kulturně-historickou hodnotou, důležitým svědectvím proměnlivého vztahu člověka ke krajině a k sídelnímu prostoru. Proto stojí za to živá jména sbírat a zkoumat je jak z jazykového hlediska (například jak a z čeho jméno vzniklo), tak z hlediska mimojazykového (například co jméno označuje a kdo jej používá).

o co jde?
Aktuálně

1. 12. 2023 – od 17.30 proběhne představení Atlasu libereckých živých jmen v místnosti G313 budovy G, TUL. Více informací na facebooku (i bez přihlášení)
13. 11. 2023 – Atlas Libereckých živých jmen je k dostání na e-shopu TUL!
11. 9. 2023 – dokončujeme přípravy tištěného Atlasu libereckých živých jmen. Více než sto stran ve formátu A3 věnovaných interpretaci toho, co se nám podařilo o živých jménech zjistit. Předpokládáme vydání na začátku prosince 2023. O přesném datu a kde jej získat budeme informovat.
10. 8. 2022 – pravděpodobně poslední změna v mapě souvisí s přidáním možnosti zobrazit interaktivní seznam všech jmen
30. 6. 2022 – do mapy jsme doplnili výsledky 3. fáze - prostorového vymezení vybraných jmen
17. 1. 2022 – ukončili jsme třetí fázi projektu. Zapojilo se 278 obyvatel Liberce a okolí a zakreslilo dohromady 10539 představ. Děkujeme!
1. 10. 2021 – spustili jsme třetí fázi projektu, kde se zaměřujeme na určení prostoru který pro nás vybraná jména představují

10. 1. 2021 – končíme druhou fázi a jdeme na vyhodnocení :)
5. 1. 2021 – překročili jsme interní milník 500 tisíc určení, zda jména známe nebo ne! Naprosto skvělé!
24. 11. 2020 – překročili jsme interní milník 250 tisíc (!) určení, zda jména známe nebo ne
1. 10. 2020 – spustili jsme druhou fázi projektu, fázi, kde se zaměřujeme na znalost sebraných jmen mezi obyvateli Liberce a Stráže

13. 4. 2020 – dokončili jsme kontroly a opravy jmen, která jsme sesbírali na podzim a tak se můžete podívat, jak to dopadlo. A znovu jsme otevřeli možnost přispívat skrz interaktivní mapu!
18. 2. 2020 – od 18.00 přednášíme u Fryče, prezentaci najdete zde
2. 2. 2020 – končíme sběr živých jmen a čeká nás vyhodnocování. Děkujeme všem z pomoc!
21. 11. 2019 – ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 18.00 budeme mluvit v Krajské vědecké knihovně o libereckých živých jménech a o projektu
21. 10. 2019 – překročili jsme druhou tisícovku jmen!
3. 10. 2019 – překročili jsme první tisícovku jmen
1. 10. 2019 – spustili jsme mapování

Média

21. 12. 2023 – o novém Atlasu libereckých živých jmen jsme si povídali s Jaroslavem Hořením pro Český rozhlas - Liberec
27. 10. 2022 – máme za sebou příjemné povídání s Alexem Rörichem v Pedcastu 
5. 9. 2022 – hned na několika místech jste se mohli dozvědět něco nového o mapě Živých jmen: ČRo1 Radiožurnál (čas 18.24), ČRo Liberec, iDnes a Liberecká drbna
15. 12. 2021 – povídali jsme si v Liberecké drbně a vyšel z toho rozhovor, děkujeme :)
26. 9. 2021 – tiskovou zprávu otiskli v Liberecké drbně, děkujeme :)

14. 7. 2021 – výsledky první a druhé fáze jsme shrnuli v článku Podle čeho se Liberečané ve svém městě orientují? Má první a druhou část. 
5. 5. 2021 – odborný článek v zahraničním časopise International Journal of Geo-Information
4. 1. 2021 – tisková zpráva nám vyšla v Libereckém deníku
2. 12. 2020 – krátký rozhovor s Jaroslavem Hořením si můžete poslechnout na Českém rozhlase - Liberec, čas 9:22. 
26. 11. 2020 – napsali o nás na Liberecké drbně, děkujeme.
27. 10. 2020 – v rámci diplomové práce naší studentky zjišťujeme Živá jména také v Jablonci. Více se dočtete zde

18. 2. 2020 – z přednášky u Fryče vznikl záznam. Pokud jste nemohli dorazit, nabízíme odkaz
21. 11. 2019 – povídali jsme si s paní Ivetou Kalátovou ve vysílání ČRo Liberec
29. 10. 2019 – rozhovor v Týdeníku Liberecka a povídání v ČRo Liberec
10. 10. 2019 – tiskovou zprávu otiskli také na iDnes
5. 10. 2019 – tiskovou zprávu otiskli v Liberecké drbně, tištěné MF Dnes a v Libereckých zprávách. Děkujeme!

aktuálně & média
Atlas libereckých živých jmen

Právě vychází závěrečná publikace projektu, Atlas libereckých živých jmen!

Atlas je rozdělený na tři části. Textová část nejprve charakterizuje živá jména a geografické názvosloví obecně a ve studovaném území, vysvětluje metodiku sběru dat a tvorby interaktivní mapy. Následuje několik kapitol regionálních textů zaměřených na vztah živých jmen a prostředí, které popisují a na historické souvislosti a končí převážně mapovou kapitolou věnovanou prostorové fixaci jmen.

Druhá, atlasová část je sestavena z 29 mapových listů měřítek 1 : 2500, 1 : 5000 a 1 : 20000 pokrývajícími Liberec a Stráž nad Nisou. Neurčitost a nejednoznačnost lidových jmen se v mapách projevuje jejich umístěním k objektům, které popisují. V maximální míře jsme se snažili jména umístit tak, aby bylo patrné, k čemu se váží, ale zároveň, aby byla zachována určitá nejistota v přesném vymezení. Jako referenční bod jsme použili polohu zadanou respondenty v interaktivní mapě Živých jmen. Jen v případě prostorově menších objektů (například malé stavby, restaurace sídlící v přízemí budovy apod.), případně tam, kde se mapa stávala nepřehlednou, jsme použili bodový symbol označující konkrétní místo.

Třetí část publikace je určena spíše odborníkům či vážnějším zájemcům o problematiku zeměpisných jmen. Obsahuje především rejstřík živých jmen které se v publikaci objevují (1392 jmen), glosář a seznam doporučené literatury.

Atlas je možné zakoupit v prodejně skript nebo v e-shopu Technické univerzity v Liberci a v Knihkupectví a antikvariát Fryč.

499,- Kč 

atlas
O projektu

Aplikace „Živá jména“ je společným výzkumným projektem katedry českého jazyka a literatury a katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci. Navazuje a rozšiřuje dříve prováděné výzkumy toponym (například Toponyma v krajině, jejich struktura a proměny). Výzkum probíhá ve třech na sebe navazujících fázích:

  1. sběr (podzim 2019 – jaro 2020) – získání maximálního počtu používaných toponym a jejich variant spolu s jejich přibližnou polohou
  2. znalost (podzim 2020 – jaro 2021) – šetření mající za cíl ověřit, do jaké míry jsou toponyma sebraná v první fázi mezi obyvateli Liberce známá a používaná
  3. prostorová fixace (předpoklad podzim 2021 – jaro 2022) – šetření mající za cíl zjistit u toponym s vyšší mírou znalosti/používání (např. nad 50 %) jaký konkrétní prostor popisují

Sběr živých jmen má svůj praktický potenciál. Budeme-li vědět, jaké objekty obyvatelé města používají pro svou orientaci, mohou se stát podkladem pro pojmenování nových ulic, zastávek hromadné dopravy, rezidenčních celků, parků i jiných veřejných prostranství. Nemusela by tak vznikat umělá, nepříliš nápaditá jména, jako je například Sídliště / Park Nové Vratislavice, v jehož případě se nabízelo „zavedené“ lidové označení Rušička. Informace o živých jménech lze ale použít také pro doplnění map operačních středisek IZS, historických studií apod.

Cílem výzkumu je získat komplexní představu o skutečně používaných místních a pomístních jménech v Liberci. Výstupem bude prostorová databáze „živých jmen“ vizualizovaná formou interaktivních i statických map. Výsledky výzkumu jsou dostupné na adrese http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena

Mgr. Václav Lábus, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Katedra českého jazyka a literatury, FP TUL

Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky, FP TUL

Najdete nás také na Facebooku :)

o projektu