Živá jména (ikona)  Živá jména

Hokejka, Wolkerák, Tajch, Rušička – místa a jejich jména, která jistě zná každý Liberečan. Jména, která se běžně používají, a přesto je v žádné mapě nenajdete. A proto ji vytvořme společně!

V mapě už máme 100 jmen. Děkujeme!

nebo

Co jsou to „živá jména“ a proč je sbírat?

Jde o místa a jejich jména, která žijí v běžné komunikaci, v běžném životě a která slouží ke každodenní orientaci ve městě. Tím se liší od oficiálních, úředně stanovených jmen. Mnoho z takových úředních jmen totiž nemá žádný vztah k pojmenované lokalitě nebo jsou příliš dlouhá a formální, a proto se v běžně mluvené komunikaci nepoužívají. Kromě toho je samozřejmě na území města i celá řada míst, která svá oficiální jména nemají vůbec.

Živá jména jsou cenná tím, že jsou nositelem paměti – paměti lidí i paměti míst. A v této paměti se odráží vývoj města, celá jeho historie, a to historie „žitá“ obyčejnými lidmi i ta „vnucená“ politiky, úředníky, developery a podnikateli. Jsou tedy nezpochybnitelnou kulturně-historickou hodnotou, důležitým svědectvím proměnlivého vztahu člověka ke krajině a k sídelnímu prostoru. Proto stojí za to živá jména sbírat a zkoumat je jak z jazykového hlediska (například jak a z čeho jméno vzniklo), tak z hlediska mimojazykového (například co jméno označuje a kdo jej používá).

Zeměpisná jména (odborně toponyma), ať už oficiální nebo lidová, vznikají z přirozené pojmenovací potřeby. Ta vyplývá z potřeby orientovat se ve fyzickém prostoru, v němž se společně pohybujeme. Tím, že prostor pojmenujeme, vytváříme další sdílený – sociální a komunikační – prostor. A o jeho zmapování nám jde především. Jde o to poznat, podle jakých objektů se Liberečané ve svém městě orientují a jaké jazykové prostředky používají pro jejich označení.

Otázkou také je, nakolik jsou tato jména známá a zda se pro jeden a tentýž orientačně důležitý objekt používá pouze jedno jméno anebo je jich více, případně v čem a proč se liší úřední jméno od toho lidového. Za živými jmény totiž nestojí jen prostá pojmenovací potřeba, tzn. pojmenovat něco, co svůj název nemá, ale lidová jména často vznikají i pro takové objekty, které už nějaký název mají.

Nejčastějším důvodem je úplně jednoduše snaha o úspornost vyjádření. Je pro nás jednodušší zkracovat víceslovná pojmenování, čili jedeme přes Šalďák, bydlíme na Králáku, sejdeme se na Fügnerce. Takové názvy jsou úspornější a flexibilnější. Není to ale důvod jediný. Často si konkurují jména stará a nová. To je dobře vidět ve spojitosti se všemi politickými změnami, které naše společnost prodělala ve 20. století.

Ani Liberec se samozřejmě nevyhnul několikerému přejmenování – a tak starší generace dosud chodí spíše na Gottwalďák než na Soukeňák. Názvy významných veřejných prostranství mají totiž tu nevýhodu, že se v nich reflektuje aktuální společenské směřování. Liberec je navíc specifický tím, že až do roku 1945 šlo v podstatě o německé město. Není tak bez zajímavosti pátrat, jestli se německá historie dosud nějakým způsobem v lidových jménech projevuje i přesto, že si čeští obyvatelé Liberce za 70 let vytvořili vlastní orientační systém, tedy svou vlastní kolektivní paměť. Svědkem té původní německé paměti jsou jména, jako je už zmíněný rybník Tajch (z německého Teichmühle), ale trochu skrytě i jména, jako je třeba Vápenka (německy Kalkofen), upomínající na vápenné pece pracující zde až do 20. let 20. století.

Aktuálně

3. 10. 2019 – překročili jsme první tisícovku jmen
1. 10. 2019 – spustili jsme mapování

Média

10. 10. 2019 – tiskovou zprávu otiskli také na iDnes
5. 10. 2019 – tiskovou zprávu otiskli v Liberecké drbně, tištěné MF Dnes a v Libereckých zprávách. Děkujeme!

Zapojte se

Pro sběr živých jmen jsme připravili interaktivní mapovou aplikaci se stejnojmenným názvem. Ta umožňuje komukoli zanést jakékoli živé jméno, které na území Liberce zná, to znamená umístit do mapy bod a přidat k němu další důležité atributy – jeho pojmenování a druh objektu, ale i různé varianty a další zajímavé informace. Čím více se nás zapojí, tím lépe. Staneme se tak spolutvůrci živé mapy Liberce, tedy mapy, kterou tvoří sami Liberečané.

Chci začít mapovat

O projektu

Aplikace „Živá jména“ je společným výzkumným projektem Katedry českého jazyka a literatury a Katedry aplikované matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci. Navazuje a rozšiřuje dříve prováděné výzkumy toponym (například Toponyma v krajině, jejich struktura a proměny). Výzkum probíhá ve třech na sebe navazujících fázích:

  1. sběr (podzim 2019 – jaro 2020) – získání maximálního počtu používaných toponym a jejich variant spolu s jejich přibližnou polohou
  2. znalost (předpoklad podzim 2020 – jaro 2021) – šetření mající za cíl ověřit, do jaké míry jsou toponyma sebraná v první fázi mezi obyvateli Liberce známá a používaná
  3. prostorová fixace (předpoklad podzim 2021 – jaro 2022) – šetření mající za cíl zjistit u toponym s vyšší mírou znalosti/používání (např. nad 50 %) jaký konkrétní prostor popisují

Sběr živých jmen má svůj praktický potenciál. Budeme-li vědět, jaké objekty obyvatelé města používají pro svou orientaci, mohou se stát podkladem pro pojmenování nových ulic, zastávek hromadné dopravy, rezidenčních celků, parků i jiných veřejných prostranství. Nemusela by tak vznikat umělá, nepříliš nápaditá jména, jako je například Sídliště / Park Nové Vratislavice, v jehož případě se nabízelo „zavedené“ lidové označení Rušička. Informace o živých jménech lze ale použít také pro doplnění map operačních středisek IZS, historických studií apod.

Cílem výzkumu je získat komplexní představu o skutečně používaných místních a pomístních jménech v Liberci. Výstupem bude prostorová databáze „živých jmen“ vizualizovaná formou interaktivních i statických map. Výsledky výzkumu jsou dostupné na adrese http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena

Mgr. Václav Lábus, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Katedra českého jazyka a literatury, FP TUL

 

Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Katedra aplikované matematiky, FP TUL

 

Najdete nás také na Facebooku :)

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 2019