Živá jména Mšena nad Nisou

Kliknutím na bod v mapě zjistěte, jaká jména jsme k němu získali

Sběr je realizován v rámci diplomové práce „Toponymie katastrálního území Mšeno nad Nisou“ realizované na FP TUL.
Kontaktní osoba: Magdalena Linková (magdalena.linkova@tul.cz)
© Václav Lábus, Daniel Vrbík 2019-2023