Živá jména Frýdlantska

Kliknutím na bod v mapě zjistěte, jaká jména jsme k němu získali

nebo

Sběr je realizován pro Gymnázium Frýdlant pomocí aplikace vyvinuté na FP TUL
Kontaktní osoby: --bude upřesněno--, Kryštof Špidla (krystof.spidla@gymfry.cz)
© Václav Lábus, Daniel Vrbík 2019-2024